Etiketler

11 Şub Çoksesli Korolar için Halk Ezgileri

Birlikte şarkı söylemek deyince aklımıza her müzik türünden tek sesli eserler gelirken, koro deyince ise genellikle çoksesli şarkılar ve çoksesli korolar gelmektedir. Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de koro eğitimi, koro çalışmaları büyük topluluklar tarafından önemsenir hale gelmiştir. Sosyal ve kültürel çalışmaların, etkinliklerin büyük bir bölümünü müzik, özellikle de koro etkinlikleri oluşturur haldedir.

Ülkemizin her şehrinde okullarda, çeşitli kurumların desteğiyle veya tamamen kişisel çabalarla çeşitli korolar kurulmaktadır. Bu korolar, farklı müzik türleri ve farklı yaş gruplarının dahil olduğu çeşitli tek sesli ve çoksesli korolar olarak çeşitlenmektedir. Bu koroların çalışmaları ve konserlerinde kullanılan dağarcıklar ile ilgili olanaklar birbirinden farklılıklar göstermektedir. Örneğin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları repertuar açısından bir sorun yaşamamaktadır. Ancak çoksesli müziğe gönül vermiş koro severler ve şefler açısından düşünüldüğünde büyük bir repertuar sorunu olduğu, Türk ezgilerine ilişkin çoksesli düzenlemeler ve özgün eserlerin yeterli sayıda olmadığı gözlemlenmektedir.

Çoksesli korolarda her bir ses grubu tıpkı orkestradaki her bir çalgı grubu gibi farklı görevler üstlenir. Burada ana ezgiyi hangi ses grubunun vereceği, ana ezgi dışında eşlik eden her bir ses grubunun nasıl eşlik edeceği, hangi seslerle eşlik edeceğinin iyi bir biçimde düşünülmesi, tasarlanması gerekmektedir.

Çoksesli müziklerin özellikle de Türkçe repertuar açısından sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Şefler korolarına çalıştıracak çoksesli eser bulmakta güçlük çekmektedir. Bu yüzden korolarda tek yönlü bir repertuar oluşmakta, şefler aynı repertuar ile uzun süreler çalışmak zorunda kalmaktadır.

Çoksesli müzik alanında ülkemizdeki yayınlar incelendiğinde, bu konuda her türlü alanda yayınlara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yerel, etnik ve uluslararası türlerden eser düzenlemelerine olduğu kadar, özgün bestelere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Elinizdeki kitap böyle bir ihtiyaç hissedilerek oluşturuldu. Kitap, bir kitap serisinin ilk kitabı olarak düşünülmüştür. Ardından korolar ile ilgili olarak çeşitli farklı alanlarda da kitaplar oluşturmayı, yayınlamayı hedeflemekteyiz. Çokseslilik çalışmaları için küçük bir katkı olmasını diliyoruz.

Bu konuda bizi yüreklendiren ve cesaretlendiren başta ailelerimize, yetişmemizde emeği geçen sevgili öğretmenlerimiz Özcan Özbek, Yücel Elmas, Gülsevin Doğanay, Ekrem ve Rabia Ünal, Besim Akkuş, Mustafa Tügen ve Gökçen Koray’a, kitap için fikirleri ve yardımlarıyla katkılarını bizden esirgemeyen Suna Çevik Hocamıza ve dostlarımız Kubilay Can ve Behzat Cem Günenç’e teşekkürü borç biliriz. Faydalı olması ve iyi günlerde çalışılması dileğiyle…


Hakan BAĞCI & Cengiz ÜNAL
Şubat 2020, İstanbul

Yazarlar

Hakan BAĞCI & Cengiz ÜNAL

dağıtım : www.akademisyen.com

ISBN 978-605-258-979-3

BISAC CODE MUS051000